MinoEge 40 RTS

Dimenzije
Ukupna dužina: 3.780 mm
Ukupna širina: 2.290 mm
Razmak osovina: 2.490 mm
Odstojanje od tla: 304,8 mm

Korpa
Max. visina platforme: 12.040 mm
Širina korpe: 1.800 mm
Dužina korpe: 3.200 mm
Produžetak korpe: 1.220 mm
Visina ograde: 1.100 mm

Motor
Proizvođač: Ford
Model: VSG-413
Snaga motora: 26,1 kw
Tip goriva: Dizel

Karakteristike
Težina: 4717,4 kg
Kapacitet rezervoara: 56,8 L
Kapacitet hidrauličkog sistema: 75,7 L
Maksimalna brzina: 5,6 km/h
Veličina guma: 12 x 16,5

Platforma
Max. nosivost platforme: 453,6 kg
Vreme spuštanja: 35 sec

Pozovite nas