Izrada posuda pod pritiskom

IZRADA POSUDA POD PRITISKOM

Steeltec nudi rešenje za sve vaše zahteve u vezi sa izradom posuda pod pritiskom.

Izrađujemo posude pod pritiskom: rezervoare, kotlove, separatore, cevovode,
kolektore, izmenjivače toplote itd. prema postojećoj tehničkoj dokumentaciji ili u skladu sa projektnom dokumentacijom prema zahtevu naručioca. Proces izrade je u skladu sa Evropskim standardom EN 13445 i PED Direktivom 2014/68/EU.

Izrađeni proizvodi zadovoljavaju najviše zahteve aktuelnih standarda i propisa, a visok kvalitet garantuje pouzdan rad u složenim radnim uslovima.

Do sada smo izradili preko 65t konstrukcije izmenjivače od crnog i nerđajućeg
čelika. Proizvode radimo kako za domaće tako i za strano tržište.

Izmenjivači toplote

Cevovodi

Kolektori

Silosi

Rezervoari

Tankovi

Silosi, rezervoari i cisterne se izrađuju u raznim veličinama i oblicima prema
potrebi Investitora. Mogu se izrađivati od različitih materijala kao na primer
inox(nerđajući čelik),aluminijuma,crnog čelika….

Većina ovih sklopova se izrađuju kao posude pod pritiskom za šta naša firma ima
iskustva u proizvodnji.

NAŠE MAŠINE

INŽENJERING

Steeltec nudi klijentima posvećenog projektnog inženjera za svaku narudžbinu,
komunikaciju i tehničke upite. Ovo čini upravljanje projektima jednostavnijim kako za kompaniju tako i za klijente. Razumemo potrebu za bliskom interakcijom sa izvođačima radova, konsultantima za dizajn, vlasnicima i ostalim zainteresovanim stranam u projektu.

  • Inženjerski proračuni u skladu sa standardima

  • 2D i 3D CAD crteži detalja, zavarivanja i ostalo

  • Analiza konačnih elemenata

  • Usluge 3D vizualizacije i animacije

Pozovite nas