Proizvodni kompleks HEALTHCARE EUROPE / Production complex HEALTHCARE EUROPE

Rumska petljax

Izrada i montaža kompletne čelične konstrukcije potrebne za izgradnju fabrike memorijske pene „Everrest“ kineskog investitora na Rumskoj petlji. U procesu izgradnje ovih objekata koji zauzimaju površinu od 30.000,00 m2 i 1000 tona čelične konstrukcije investitor nam poverava izradu i montažu 34 rezervoara ukupne zapremine oko 1.600,00 m3 (400t ugrađenog čelika) za skladištenje fluida neophodih u procesu proizvodnje memorijske pene.

Production and assembly of the complete steel structure needed for the construction of the memory foam factory „Everrest“ by a Chinese investor on the Rum loop. In the process of construction of these facilities, which occupy an area of 30,000.00 m2 and 1,000 tons of steel structure, the investor entrusts us with the manufacture and installation of 34 tanks with a total volume of about 1,600.00 m3 (400t of built-in steel) for storage of fluids needed in memory foam production.

Težina čelične konstrukcije/Weight of steel structure: 1000t/Gewicht der Stahlkonstruktion: 1000t

Pozovite nas