Proizvodne hale STEELTEC I i II / Production halls STEELTEC I and II

Jarak, Sremska Mitrovicax

Proizvodna hala Steeltec I / Production halls STEELTEC I

Površina, 1.174 m2
Težina čelične konstrukcije/Weight of steel structure: 75t/Gewicht der Stahlkonstruktion: 75t

Proizvodna hala Steeltec II / Production halls STEELTEC II

Površina / Area: 2.074 m2
Težina čelične konstrukcije/Weight of steel structure:: 130t/Gewicht der Stahlkonstruktion: 130t

Pozovite nas