Bačka Topola – Hala

Perutnina Ptuj

Težina čelične konstrukcije: 25t

Pozovite nas